Meble drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Budowa jednej lub kilku studni próbnych pozwala znacznie dokładniej określić wydajność przyszłego ujęcia wód podziemnych. Wokół studni badanej wierci się otwory obserwacyjne – jeżeli to jest możliwe w kierunkach prostopadłych i równoległych do dopływu wody w gruncie. W przypadku gdy w pobliżu. znajdują się inne studnie, należy je wykorzystać do obserwacji zmian stanów wody. Czas próbnego pompowania jest zależny od ustalenia się depresji; po jej ustaleniu pompowanie próbne trwać powinno co najmniej 3 doby przy ustalonych trzech depresjach, po jednej dobie dla każdej . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Obecnie panuje przekonanie, że wszelkie roboty wiertnicze o charakterze poszukiwawczym i poszukiwawczo-esploatacyjnym należy opierać na badaniach geologicznych, które pozwalają wyciągnąć wnioski o przestrzennej budowie geologicznej badanego terenu. Spośród różnych metod geofizycznych stosowanych do poszukiwania złóż roponośnych, kruszców i wody, metody grawimetryczne (posługiwanie się wahadłem bądź wagą skręceń), podobnie jak kosztowne metody sejsmiczne, służą głównie do poszukiwań ropy i skał gazonośnych; metody zaś magnetyczne – do poszukiwań kruszców i-ropy. Natomiast metody elektryczne mają- zastosowanie uniwersalne. Spośród licznych metod elektrycznych najczęściej są stosowane metody galwaniczne oparte na pomiarze a) układu linii ekwipotencjalnych, b) oporów, c) natężenia pól elektromagnetycznych. Pomiary te polegają na zastosowaniu elektrod zasilanych prądem stałym lub zmiennym (o niskiej częstotliwości: jeden do kilkuset herców), o natężeniu 1-10 A i napięciu 100- 2000 V. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Studnie zapuszczane (szybowe) do celów wodociągowych budowane są o głęb. do 30 m; średnica tych studzien . może wynosić 0,8-8,0 m. Dogodna jest średn. 1,5 m, ze względu na wykonywaną pracę wewnątrz studni, na umieszczenie pomp itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Shenzhen Crystal Island @ OMA / Ole Scheeren Shenzhen jest jednym z najbardziej aktywnych miast w Chinach i został niedawno powołany.
City of Design.
przez UNESCO (2008).
Ostatnie zawody na Crystal Island, zlokalizowane w centrum miasta, zakładają Shenzhen Creative Center, ikoniczny projekt przed ratuszem.
Projekt, wygrany przez OMA we współpracy z chińską firmą Urbanus, obejmuje główne nowe centrum kulturalne, węzeł komunikacyjny i punkt orientacyjny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Ucz się przez działanie.
brzmi jak coś bardzo oczywistego, jeśli chodzi o edukację w większości dziedzin, a szczególnie w szkołach architektonicznych.
Uczyłem w szkołach, które przyjmują go na różne sposoby, albo robiąc zbiorowy mały projekt w trakcie semestru, albo budując kompletny projekt nad opracowaniem ostatecznego projektu absolwenta.
Ta ostatnia metoda została zainspirowana dziełem dobrego ol.
Rural Studio. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Ale w ciągu ostatniego roku zauważyłem ogromną ilość wspaniałych prac pochodzących z Portugalii.
Tradycyjnie Portugalia była domem znanych architektów pochodzących z.
Escola do Porto.
(Szkoła Porto), takich jak Alvaro Siza i Eduardo Souto de Moura.
Ale teraz widzimy prace nowej generacji portugalskich architektów: Aires Mateus, ARX, Correia Ragazzi, Bak Gordon, In. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Meir Lobaton + Kristjan Donaldson niedawno udostępnił swój projekt 36-piętrowej wieży mieszkalnej w Mexico City w Meksyku.
Projekt dotyczył równowagi pomiędzy chęcią życia w rezydencji jednorodzinnej a kosztem ziemi.
Więcej zdjęć i więcej o projekcie po przerwie.
Wieża mieszkalna zapewnia rodzinie luksus mieszkania w budynku mieszkalnym bez rezygnacji z komfortu na podwórku.
Ogrody znajdujące się na każdym poziomie starają się zerwać z dychotomią między ziemią a budynkiem, a co ważniejsze, zapewnić obszar atrakcyjny i funkcjonalny dla członków rodziny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

The Storefront Gallery to organizacja non-profit zajmująca się wystawą i wydarzeniami w Nowym Jorku, zaangażowana w rozwój innowacyjnych stanowisk w architekturze, sztuce i wzornictwie.
SFG zorganizowało ostatnio ciekawe wydarzenia związane z architekturą, takie jak White House Redux Competition (2008), Postopolis! (2007), Postopolis! LA (2009), Spacebuster (2009), między innymi.
SFG opublikowało także książkę 49 miast .
przez Work AC (recenzja zostanie wkrótce opublikowana w AD, świetna książka!).
Po powrocie do Józefa jest absolwentem Stowarzyszenia Architektonicznego oraz byłym redaktorem i doradcą Domus Magazine. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bricoman warszawa wilanów’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Peter Prato Projekt: Jason Kelly Johnson i Nataly Gattegno w zespole Future Cities Lab: Ripon DeLeon (prowadzący), Osma Dossani, Jonathan Izen, asystent Davida Spittlera.
Klient: ZERO1, Publiczny program artystyczny w San Jose, National Endowment for the Arts Consultant: Elliot Larson stworzył trendy na Twitterze [link xml].
Technologia: Moduł Text to Speech TextSpeak, Arduino Mega i Uno, WiFly Shield firmy Sparkfun, Verizon Mifi, panele LCD firmy Sparkfun, diody LED Superbrightleds.com, czujniki podczerwieni firmy Sharp Photography: Peter Prato.
Peter Prato Datagrove korzysta z informacji pochodzących z miejskiego środowiska.
Ujawnia niewidzialne dane i zjawiska atmosferyczne w zmienne natężenia światła i dźwięku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »